Aanmelden
Visie

Onze visie is, dat nazorg net zo belangrijk is als de behandeling die de jongvolwassenen krijgen tijdens hun verblijf.

Met ons traject willen wij de jongeren handvatten geven, om goed te kunnen resocialiseren in de maatschappij. Zij kunnen dit niet altijd alleen. De belangrijkste oorzaak, dat het contact met ouders/verzorgers verslechterd is. Daardoor zijn zij sociale steun tekort gekomen. Daarnaast missen zij het sociaal kader, waar pubers doorheen gaan.

Het ontdekken van de wereld. Hoe ga je om met succes en met tegenslagen, hoe ga je om met je leeftijdsgenoten, vriendschappen, relaties. Hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar?

Door de problematiek is de wereld van deze jongeren vaak erg klein geworden. Ze leven met elkaar, kunnen hun emoties niet goed tonen, ze willen niet als zwakkeling worden gezien. Daarom is nazorg enorm belangrijk.

Focus op de kwaliteiten van de jongeren. Waar zijn ze goed in, waar hebben ze een steuntje in de rug bij nodig, hoe zorgen we ervoor dat ze niet terugvallen in hun oude gedragspatroon en zorgen voor een stevig sociaal netwerk.

Empowerment en een positieve benadering. Niet stilstaan, zeker niet terugvallen, maar vooruit gaan. Op naar de toekomst. Samen met de jongeren tot aan het einde van het traject en de jongeren blijven steunen.