Aanmelden
Statushouders & Vluchtelingen

Wij bieden deze groep van vluchtelingen:

Maatschappelijke begeleiding, participatie, veiligheid en integratie;

Vanuit de Jongerenzorg El Futuro willen we maatschappelijke begeleiding, participatie, veiligheid en integratie als speerpunten hanteren. Het doel daarin is de gemeente te ontzorgen op dit punt en te bewerkstelligen dat de afgesproken prestaties, bijvoorbeeld ten aanzien van het doorstromen van, mogelijke, statushouders geborgd wordt.

Veiligheid:

Onze uitgangsobjectief is om binnen en rondom de locatie een veilig klimaat te garanderen, waarin respect voor elkaar, tolerantie en vertrouwen centraal staat. Voor alle betrokkenen is dit een kernvoorwaarde. Ten aanzien van de omgeving en de bewoners zullen wij, door middel van intensieve communicatie, het begrip, vertrouwen en betrokkenheid proactief stimuleren. Samen met de gemeente, politie en overige ketenpartners zullen wij zorgen voor een sfeer van rust en wederzijds vertrouwen om de toekomstperspectieven van deze statushouders te maximaliseren.

Integratie:

Integratie is de sleutel tot succes voor alle partijen. De ervaring leert echter dat dit proces niet vanzelf gaat.
Door de statushouder te ondersteunen in dit proces dragen wij bij aan de doelstellingen van de gemeente bij om de statushouder op te nemen in onze gemeenschap. We bieden hiervoor structuur, consistency en samenhang in aanpak, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. We zullen ons inzetten voor een effectieve samenwerking met de gemeente, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en buurtgroepen om deze uitdaging aan te gaan.