Aanmelden
Missie

El Futuro gelooft in verbetering van de situatie van jongeren met een verleden, waarin een sociaal-maatschappelijk probleem een rol heeft gespeeld. Dat is alleen mogelijk als:

  • Zij als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven;
  • Zij zicht krijgen op de zin van hun bestaan;
  • Zij leren omgaan met verantwoordelijkheden, zowel in hun eigen leven als in dat van anderen.
  • Wij geloven in de jongeren. Iedere persoon is uniek. Daarom één jongere één plan.
  • De jongeren persoonlijke begeleiding krijgen van El Futuro, gericht op een integrale en professionele aanpak van hun problemen. Met vanuit de begeleiding de mogelijkheid van het doorlopen van een integraal en professioneel begeleidingsprogramma met huisvesting.
  • El Futuro zal zich onderscheiden van andere begeleidingsinstanties, waarbij wij van El Futuro de nazorg net zo belangrijk vinden als de startperiode. De jongere staat centraal totdat de gestelde doelen daadwerkelijk zijn gehaald. Wij streven naar: “wat men wel kan en of ontwikkeld kan worden, niet naar “wat men niet kan”.
  • Progressie met regelmaat wordt getoetst.
  • Iedere jongere een begeleidingsplan op maat krijgt. Wij gaan hier uit van een driehoek: school, werk of dagbesteding, die raakvlakken heeft met inkomen, wonen en overige randvoorwaarden op maat.
  • Wij veel waarde hechten aan het welzijn van onze jongeren. Wij willen dat alle jongeren op een zo volwaardig mogelijke manier meedoen in de samenleving.
  • Jongeren moeten de eigen regie over hun huishouden kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de samenleving. Kortom: elke jongere wordt geholpen om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn op elk leefgebied. De Eigen Kracht van jongeren staat centraal en de rol van El Futuro is het veranderen van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Wij hechten veel waarde aan ons credo “houdt het simpel”. Zorg en ondersteuning moet betaalbaar, bereikbaar en benaderbaar zijn voor de mensen die dat echt nodig hebben.