Aanmelden
Meer informatie

Er zijn anno 2016 wachtlijsten voor jongvolwassenen en ex-gedetineerde jongeren , met psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek, die niet meer thuis kunnen wonen. De reden dat zij niet terug kunnen naar hun ouderlijk huis is per geval verschillend. Door de wachtlijsten vallen sommigen terug in crimineel gedrag en anderen raken verder verstrikt in hun problematiek. Ze blijven in hun gedragspatronen en gaan soms met de verkeerde mensen om. Uit onderzoek is gebleken dat er bij gemeentes en instanties wachtlijsten zijn voor deze doelgroep.

De kracht van El Futuro:

 • Doorzettingsvermogen
 • Ruime werkervaring
 • Geschoold personeel
 • Doelgerichtheid
 • Onze hulp is tijdig, herkenbaar en betrouwbaar
 • Maatwerk
 • Cultuursensitieve aanpak
 • Laagdrempelig

Waarom “El Futuro”?
Geloof , hoop en liefde is Universeel en heeft ieder mens nodig.

Daarom geloven wij, uit eigen ervaring, dat de Universele taal, de liefde – lees persoonlijke aandacht voor de medemens en tijd – de hoop kan bieden die de jongeren nodig hebben om intrinsiek gemotiveerd te worden.

El Futuro luistert naar de jongeren, die nu al een tijdje uit detentie zijn. Deze jongeren geven aan, dat er drie heikele punten zijn.

1- Lange wachtlijsten
Lange wachttijd is niet bevorderlijk voor hun traject. Zij geven aan, dat hoe langer het duurt, des te minder gemotiveerd zij zijn en des te minder zij geloof hebben in alles en iedereen, die het voor hen voor het zeggen hebben.

2- Resocialisatie
Dit ervaren zij als een moeilijke periode. Steeds weer controle op allerlei vlakken. Na het verlaten van de inrichting, hebben ze het gevoel, dat ze kompleet aan hun lot worden overgelaten. Zij hebben wel 1x per week een gesprek, waar controle ontbreekt. Waar eigenlijk op dat moment hulp van groot belang is, ter voorkoming van terugval in oud gedrag. Een terugval in het oude gedrag of milieu werd hierdoor niet tijdig opgemerkt.

3- Recidive
Geen zicht op werk, geen zinnige dagbesteding en geen kans om hun leven op te pakken en verder te gaan. De jongeren lopen weer tegen herkenbare problemen en hun tekortkomingen aan. Hierdoor vervallen zij gemakkelijk in hun oude gewoontes.

El Futuro onderscheidt zich van andere instellingen door middel van:

 • Maatwerk in de begeleiding
 • Nooit opgeven. Werken vanuit het positieve, vanuit Eigen Kracht
 • Ieder individu verdient meerdere kansen in de samenleving
 • Doelen en het werkplan bewaken, zodat de jongeren op hun eigen benen kunnen blijven staan
 • Langere periode aan nazorg bieden (6 maanden gemiddeld en indien nodig langer)
 • Beter gericht begeleiden vanuit de kwaliteiten en positieve eigenschappen van de jongeren
 • De Eigen Kracht van de jongere prikkelen, ontwikkelen en benadrukken
 • Haalbare en duurzame doelen opstellen
 • Plan van aanpak op maat
 • Dagbesteding en het realiseren van een goede structuur voor het dagelijkse normale leven


6 manieren om interesse te tonen in je medemens:

 1. Onverdeelde aandacht
 2. Laat zien dat je echt naar iemand luistert
 3. Stel vragen en reageer
 4. Leef je in de ander in
 5. Geef complimenten
 6. Wees initiatiefvol