Aanmelden
Doelgroep

De doelgroep van El Futuro bestaat uit jongeren in de leeftijd van 15 jaar en ouder, die behoren tot de groep moeilijk opvoedbare jongeren met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of andere psychiatrische stoornissen en die vast zitten in hun ontwikkeling. Veelal is er sprake van de volgende problemen:

 • Psychische of psychiatrische
 • Tekort aan sociale vaardigheden
 • Leven in een sociaal isolement of met de verkeerde mensen in aanraking gekomen
 • Afgebroken schoolopleidingen, drop-out
 • Gebrek aan praktische vaardigheden
 • Ernstige schulden
 • Langdurige werkloosheid
 • Huisvesting
 • Verslaving
 • Verstoorde relaties en sociaal isolement
 • Gebrek aan weerbaarheid en daardoor kwetsbaar
 • Verstoring leefritme en dagstructuur
 • Ontbreken van dagbesteding c.q. werk of scholing
 • Jongeren met een licht verstandelijke beperking en mogelijk een fysieke beperking
 • Jongeren uit een moeilijk maatschappelijk milieu
 • Sprake van ernstig spijbelgedrag of vastlopen binnen het onderwijs (bijv. als gevolg van gedragsproblemen)
 • Sprake van risicovol gedrag door kwetsbare positie in de maatschappij
 • Sprake van gedragsproblemen, die leiden tot overlast in de wijk
 • Sprake van gezagsproblemen
 • Sprake van contacten met politie/justitie
 • Sprake van disfunctioneren in het gezinssysteem
 • Behoefte aan veilig kader (bijv. begeleid wonen) na een gesloten plaatsing
 • Behoefte aan een resocialisatie traject na jeugddetentie
 • Behoefte aan een resocialisatie traject in de laatste fase van een PIJ maatregel