Aanmelden
Crisisopvang

Voor wie is de Crisisopvang?

De Crisisopvang is voor jongeren, die door allerlei omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Je woont maximaal vier weken bij de Crisisopvang. Samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers zoeken wij uit wat de beste plek is voor jou na de periode in de Crisisopvang. Je kunt bijvoorbeeld naar een kamertrainingscentrum gaan, een behandelgroep of je gaat weer terug naar huis.

Wat is het?

De Crisisopvang is een plek waarin je tijdelijk kunt verblijven voor een of meer nachten. Dit zijn de zogenaamde noodbedden. De Crisisopvang heeft coaches en één gastvrouw die zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Er is zeven dagen in de week en 24 uur per dag een coach aanwezig bij de Crisisopvang.

Als je bij ons komt wonen, krijg je een eigen mentor waar je naartoe kunt gaan als je vragen en/of problemen hebt. Jouw mentor is één van de coaches. De Crisisopvang is een plek waar je zo normaal mogelijk kunt leven. Je hebt een eigen kamer en je mag bezoek ontvangen. Wanneer kun je bij ons komen? Als je bij ons bent aangemeld, volgt er eerst een afstemmingsgesprek. Bij dit gesprek ben jij zelf aanwezig, de behandelend coördinator, de coach en de zorgregisseur. Tijdens dit afstemmingsgesprek willen wij meer te weten komen over jou, en kun jij zelf kijken of je bij de Crisisopvang wilt wonen. Als het gesprek goed verlopen is, kun je meteen bij ons komen wonen.

Wat mag je verwachten van de coach?

Wanneer je bij de Crisisopvang komt wonen, wordt er een begeleidingsplan geschreven. In dit plan staat waarom je bij ons woont, welke afspraken er bij het afstemmingsgesprek zijn gemaakt en welke doelen je hebt. Je hebt meerdere gesprekken met je coach én de zorgregisseur. Tijdens deze gesprekken kijken we hoe het met je gaat en welk vervolgtraject goed voor je is. Er volgt een evaluatie met observatieverslag waarbij jij zelf, de zorgregisseur, de behandelend coördinator en je coach vanuit de Crisisopvang aanwezig zijn. Als het mogelijk is, worden ook je ouders hierbij betrokken. Het voornaamste doel van dit gesprek is: evalueren hoe de afgelopen periode is verlopen.

Hoe ziet wonen bij ons eruit?

• Dagelijkse routine: De Crisisopvang heeft een aantal huisregels en een dagelijkse routine. Op deze manier kun je goed met de andere bewoners samenleven en weten wij waar iedereen mee bezig is en waarom. De Crisisopvang is een huis waar jij je veilig kunt voelen en waar op een respectvolle manier met elkaar om wordt gegaan.

• Vrije tijd: Je overlegt met de coach wat je in je vrije tijd wilt gaan doen. Dit kan bijvoorbeeld een sport zijn en/of met andere jongeren activiteiten ondernemen. We maken duidelijke afspraken over waar je naartoe gaat, wat jij gaat doen en hoe laat je weer terug bent bij de Crisisopvang.

• Geldzaken Ben je jonger dan 18 jaar en krijg je hulp met verblijf  bij de Crisisopvang van Jongerenzorg El Futuro? Dan blijven je ouders of wettelijke vertegenwoordigers – net als thuis – zorgen voor je zakgeld, kleding en reiskosten. Als je 18 jaar of ouder bent, moet je zelf voor deze kosten zorgen. Je hebt dan ook vaak een eigen inkomen: uit je werk, studiefinanciering, of wanneer je geen werk hebt vanuit je uitkering. Van je inkomen betaal je zelf een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).