Aanmelden
Klachtenformulier

Formulier om een klacht in te dienen bij Jongerenzorg El Futuro

Dit formulier kan ook gebruikt worden om een mondelinge klacht vast te leggen. In plaats van dit formulier mag u ook zelf een brief schrijven.

 

U kunt de klacht in de brievenbus van Evenaar 66 plaatsen:

Klachten kun u richten t.a.v. Debby Borst of per mail. E-mail: debbyborst@ziggo.nl 

 

Datum:

Plaats:

 

Hulpverleningsvorm/locatie : Jongerenzorg EL FUTURO

 

Persoonlijke gegevens van de klager:

 

Naam:

 

 

Adres:

 

 

Postcode en woonplaats:

 

 

Telefoon (vast, mobiel of beide):

 

 

Wie is de beklaagde?

Naam:

 

Wilt u hier uw klacht beschrijven: