Aanmelden
Fasehuis

Fasehuis El Futuro is voor jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Zij zijn nog niet in staat om op eigen benen staan en hebben daardoor op een aantal punten begeleiding nodig. Fasehuis El Futuro biedt deze jongeren een stabiele en rustige woonplek.

Ambulante hulpverlening

Ambulante hulp is een vorm van behandeling en begeleiding waarbij iemand niet wordt opgenomen in een instelling. Ambulante hulp is voor kinderen, jongeren en gezinnen die verschillende problematiek ondervinden. Denk hierbij aan het volgende: opvoeden en opgroeien, sociale netwerken, werk, stage en school.

Doelgroep

De doelgroep van Jongerenzorg El Futuro bestaat uit jongeren vanaf de leeftijd van 15 jaar en ouder, die vast zitten in hun ontwikkeling.  

Benieuwd of er kamers beschikbaar zijn?

Er zijn op dit moment 5 kamers beschikbaar.