Aanmelden
Fasehuis

Fasehuis El Futuro is voor jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Zij zijn nog niet in staat om op eigen benen staan en hebben daardoor op een aantal punten begeleiding nodig. Fasehuis El Futuro biedt deze jongeren een stabiele en rustige woonplek.

Ambulante hulpverlening

Ambulante hulp is een vorm van behandeling en begeleiding waarbij iemand niet wordt opgenomen in een instelling. Ambulante hulp is voor kinderen, jongeren en gezinnen die verschillende problematiek ondervinden. Denk hierbij aan het volgende: opvoeden en opgroeien, sociale netwerken, werk, stage en school.

Crisisopvang

De Crisisopvang is voor jongeren vanaf 15 jaar, die door allerlei omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Je woont maximaal vier weken bij de Crisisopvang. Samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers zoeken wij uit wat de beste plek is voor jou na de periode in de Crisisopvang. Je kunt bijvoorbeeld naar een kamertrainingscentrum gaan, een behandelgroep of je gaat weer terug naar huis.

Benieuwd of er kamers beschikbaar zijn?

Er zijn op dit moment 5 kamers beschikbaar.